Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

Şirketimiz "EDİT BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.", 2015 yılında kurulmuş olup, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan ve Sermaye Piyasası Kurulundan KAYİK dahil yetkili bağımsız denetim şirketidir. 

 

Şirketimizin temel olarak hedefi katma değer üretmek ve beklentilerin ötesinde yüksek kalitede hizmet sunmaktır.

 

Şirketimiz, Auditrust’ın bir üyesidir.

Auditrust dünya çapında çeşitli ülkelerde temsilciliği bulunan, Almanya Merkezli, bağımsız denetim, muhasebe ve danışmanlık firmalarından oluşan, üyeleri ve müşterilerine en yüksek seviyede bilgi ve profesyonel hizmet sağlamayı kendine amaç edinmiş global bir organizasyonudur.

 

Vizyonumuz:

Müşterilerimizin amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak için tavsiyelerde bulunarak müşteri odaklı, beklentilerin ötesinde en yüksek kalitede ve verimli profesyonel hizmetler sunan sayılı şirketler arasında yer almaktır.

 

Misyonumuz:

Bağımsız, objektif ve güvenilir denetleme ve değerlendirmelerde bulunarak, müşterilerimizin faaliyetlerinin, operasyonlarının, finansal sistemlerinin ve iç kontrollerinin etkinliğinin geliştirilmesi konularında profesyonel kadromuzla müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktır.

 

Ortaklarımız:

 


Ümit KILINÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

Ortak- Sorumlu Denetçi

 

 

1966 Niğde doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bİlgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1990 ila 2002 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yapmıştır.

 

Halen Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup Şirketimizin Yönetim Kurulu  Başkanı ve ortağıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

   

 

 

 

 


Murat İPEKÇİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ortak- Sorumlu Denetçi

 

1968 İstanbul doğumludur, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü 1991 mezunudur. Mesleki çalışmalarını 1992 yılından itibaren yaklaşık yedi yıl Mali Müşavirlik ofisinde denetçi olarak, ardından on yedi yıldır kendi Mali Müşavirlik ofisinde halen sürdürmektedir.

 

Bağımsız denetim, şirket değerleme, hisse değerleme, due diligence raporlamaları hazırlama ve şirketlerin halka arz konularında uzmandır. Şirketimizin ortağı ve sorumlu denetçisidir.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip olup, KGK bağımsız denetçi lisans belgesi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

 

 

 


Aydın YILMAZ

Ortak-Sorumlu Denetçi

 

 

1973 İstanbul doğumludur. Marmara İİBF Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

1991-2005 tarihleri arasında EMF Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nde çalışmıştır.

Halen Uzman Kadro Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nde Yeminli Mali Müşavir

olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve KGK Bağımsız Denetçi lisansı sahibidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 


 Burhan ÖZDEMİR

 Ortak- Sorumlu Denetçi 

 

 

 

1960 Ordu doğumludur. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Para İktisadı ve Bankacılık bölümü mezunudur. 1985-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığında denetim elemanı olarak görevde bulunduğu dönemde, İstanbul Vergi Denetmenleri Bürosunun 1990-1991 yıllarında Başkan Yardımcılığı, 1991-1996 yıllarında Başkanlık görevini yürütmüştür.

 

1997 yılından itibaren, EMF Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Fimad Denetim Danışmanlık ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmalarını sürdürmekte, KGK Bağımsız Denetçi Lisans sahibidir. Şirketimizin ortağı ve sorumlu denetçisidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 


Recep BEYAZKILIÇ

Ortak

 

 1960 Samsun doğumludur. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Bankacılık bölümü mezunudur. 1985 yılında Maliye Bakanlığında başladığı Vergi Müfettişliği görevinde bulunduğu dönemde İstanbul Vergi Denetmenleri Bürosunun 1990-1997 yıllarında Başkan Yardımcılığı, 1997-1999 yıllarında Vergi Dairesi Müdürlüğü, 1999-2009 yıllarında Gelir Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1999 yılından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’unda, 2009-2010 yıllarında Başkanlık Müşaviri, 2010-2013 yıllarında Grup Koordinatörü, 2013-2016 yıllarında Daire Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

 

Halen, Özel sektörde yöneticilik yapmaktadır. İcra Memurları Çalışma Rehberi, Hesap Takip Masası Çalışma Rehberi, Tahsilat-Takip Uygulamaları, 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 100 Soru-Cevap Kitabı, 6183 Sayılı Kanun Uygulama Rehberi, İhtiyat-i Tahakkuk ve İhtiyat-i Haciz Uygulama Rehberi kitap ve muhtelif dergi ve yayınlarda makaleleri yayınlanmıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, KGK bağımsız denetçi lisans belgesi sahibi ve Şirketimizin ortağıdır. 

 

 

 

 

 


Taşkın DİLEK

Ortak - Denetçi

 

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Denetimi bölümünde ve İktisat Fakültesi İktisat Politikası bölümünde tamamladı. 2016-2018 yılları arasında EMF YMM Anonim Şirketi’nde vergi departmanında, 2019-2021 yılları arasında Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nde denetim departmanında çeşitli kademelerde görev yaptı. 2021-2022 yılları arasında Deloitte Türkiye’de, 2022-2023 yılları arasında Grant Thornton’da denetim müdürü pozisyonunda görev aldı.

 

2020 yılında SMMM ruhsatını, 2022 yılında KGK Bağımsız Denetçi ruhsatını almaya hak kazandı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren, TFRS, IFRS, USGAAP gibi farklı raporlama standartları uygulayan ve SPK (halka arz), BDDK ve EPDK gibi düzenleyici kuruluşların düzenlemelerine tabi olan şirketlerin bağımsız denetim çalışmalarında görev almıştır. 2023 yılı Mart ayında Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yeniden katılmış olup denetim ortağı olarak görevine devam etmektedir.