Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HİZMETLERİMİZ

 

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Şirketlerin finansal ve mali tablolarının Uluslararası-Türkiye Muhasebe Standartlarına, Uluslararası-Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygunluğunun Uluslararası-Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenerek bağımsız denetim raporunun hazırlanması temel hizmetimizdir. Bu kapsamda,

ü Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olan şirketlerin bağımsız denetimleri,

ü Yurt içi ve yurt dışı bankalara, özel finans kuruluşlarına sunulacak finansal tabloların, finansal verilerin bağımsız denetimleri,

ü Ortaklara, paydaşlara sunulacak finansal tabloların, finansal verilerin bağımsız denetimleri,

ü Özel amaçlı bağımsız denetim hizmetleri

ü  Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri,

ü Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetimi

 

Diğer Denetim ve Raporlama Hizmetleri

ü Durum tespit (Due diligence) raporlama hizmetleri

ü Şirket değerleme ve pay (hisse) değerleme raporlama hizmetleri

ü Finansal analiz raporlamaları

ü ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim hizmetleri,

ü Yabancı sermayeli şirketlerin ana ortaklığa yollayacakları aylık ve/veya yıllık raporlarının hazırlanması

ü Hile ve usulsüzlük denetimi

 

Danışmanlık Hizmetleri

ü Halka arz danışmanlığı,

ü Muhasebe sistemlerinin kurulum ve organizasyonu hizmetleri,

ü Yönetim organizasyon danışmanlığı

ü İç kontrol ve iç denetim hizmetlerinin kurulum, kontrol ve geliştirilmesi danışmanlığı.

ü Uluslararası vergi danışmanlık hizmetleri

ü Bireysel vergi danışmanlık hizmetleri

ü Bilgi sistemi kontrol danışmanlığı

ü Kurumsallaşma danışmanlığı